028.3826666

info@antinfood.vn

Thông điệp của Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Khởi nghiệp từ năm 2009, bằng việc thành lập Trường doanh nhân FCI, nay là Trường doanh nhân Sài Gòn; trải qua sự chuyển mình cùng non sông đất nước. An Tín tự hào khi được góp một phần nhỏ vào công cuộc phát triển giáo dục và du lịch nước nhà. Suốt dọc chiều dài từ Bắc chí Nam, An Tín đã để lại biết bao dấu ấn của mình bằng những chuyến tour du lịch được thiết kế bởi những bàn tay, khối óc của những con người luôn căng tràn sức sống.

Văn hóa tổ chức doanh nghiệp

Chúng tôi hiểu rằng văn hoá doanh nghiệp là những giá trị được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của An Tín trong hơn 12 năm hình thành và phát triển, từ đó trở thành quy tắc, tập quán quen thuộc đi sâu vào hoạt động của An Tín đồng thời chi phối tình cảm, cách suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục tiêu cuộc sống và công việc.

Cơ cấu tổ chức tập đoàn An TÍn

Khởi nghiệp từ năm 2009, bằng việc thành lập Trường doanh nhân FCI, nay là Trường doanh nhân Sài Gòn; trải qua sự chuyển mình cùng non sông đất nước. An Tín tự hào khi được góp một phần nhỏ vào công cuộc phát triển giáo dục và du lịch nước nhà. Suốt dọc chiều dài từ Bắc chí Nam, An Tín đã để lại biết bao dấu ấn của mình bằng những chuyến tour du lịch được thiết kế bởi những bàn tay, khối óc của những con người luôn căng tràn sức sống.

Các Công ty thành viên Tập đoàn An Tín

Chúng tôi đầu tư các hạng mục phục vụ đời sống, thúc đẩy một cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc cho mọi người từ vật chất đến tinh thần và thể chất mà chúng tôi gọi đó là “Hành trình Hạnh phúc”.

An Tín Home

Hệ thống sàn giao dịch bất động sản với nhiều sở hữu bất động sản tại Hồ Chí Minh và các tỉnh thành cả nước dưới các hình thức như đất nền, dự án đô thị, căn hộ cao cấp, văn phòng chia sẻ.

An Tín Favourite

Hệ thống sàn giao dịch bất động sản với nhiều sở hữu bất động sản tại Hồ Chí Minh và các tỉnh thành cả nước dưới các hình thức như đất nền, dự án đô thị, căn hộ cao cấp, văn phòng chia sẻ.

an Tín school

Hệ thống sàn giao dịch bất động sản với nhiều sở hữu bất động sản tại Hồ Chí Minh và các tỉnh thành cả nước dưới các hình thức như đất nền, dự án đô thị, căn hộ cao cấp, văn phòng chia sẻ.

Nhận thông tin cập nhật về sản phẩm